Sinop Üniversitesi
SİNTÖMERHAKKIMIZDA


Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 2015 yılı Ocak ayında kurulmuştur. Üniversitemizde eğitim görmek isteyen uluslar arası öğrencilerin Türkçe dil yeterlilik düzeyini belirleyen sınavı her akademik yıl başında, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda,  merkezimiz sınavda beklenen düzeyde başarı gösteremeyen öğrencilere Türkçe dil kursu vermektedir.

Sinop Üniversitesi TÖMER, öğrenci merkezli, aktiviteye dayalı ve etkileşimi ön plana alan dil eğitimi yaklaşımıyla, yabancı uyruklu öğrencilerimize hem Türkçeyi iletişimsel anlamda etkili kullanabilme becerisini hem de akademik dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bunların yanında, Türk kültürünü öğrencilere tanıtmak, öğrencilerin Türkiye’de yaşama uyum sağlamasına yardımcı olmakta ikincil hedefleri arasındadır.